Zdieľané bicykle Stará Ľubovňa – Pravidlá a návod

Pravidlá využívania zdieľaných bicyklov v meste Stará Ľubovňa:

1, Registrovať sa môže iba osoba ktorá dovŕšila vek 15 rokov najneskôr ku dňu registrácie.
2, Registrácia platí iba pre jednú osobu a je neprenosná.
3, Zdieľané bicykle v meste Stará Ľubovňa môže využívať iba registrovaný užívateľ.
4, Užívateľ je od odomknutia kladky bicykla až po následné uzamknutie kladky s bicyklom na ďalšom stojane plne zodpovedný za škodu, ktorá počas doby, kedy bicykel využíval, vznikla. (nerátajúc malé škody ako je defekt, vybitie batérií, vypálenie žiarovky a pod.)
5, Užívateľ je povinný riadne uzamknúť bicykel podľa návodu, ktorý nájde na stránke http://activespis.eu/.
6, Užívateľ je pred využitím bicykla povinný skontrolovať jeho stav a upovedomiť správcu bicyklov, ak nájde bicykel na stojane poškodený.
7, Užívateľ sa môže prevážať na bicykli iba v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, teda nemôže ísť ani na cyklotrasy v okolí mesta. Bicykle sú na prepravu po meste, nie mimo mesta.
8, Užívateľ môže bicykel používať nepretržite iba 60 minút, potom ho musí vrátiť na niektorý stojan určený pre zdieľané bicykle. (v prípade študenta aj stojan pri škole)
9, Užívateľ musí s bicyklami zaobchádzať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.
10, Užívateľ využíva bicykle na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stav bicyklov.
11, Užívateľ je pred registráciou povinný prečítať si pravidlá využívania zdieľaných bicyklov v meste Stará Ľubovňa a dodržiavať ich. V prípade, že ich poruší bude napomenutý a po opakovanom napomenutí aj vylúčený z užívania tejto služby bez nároku na vrátenie registračného poplatku.
Doplňujúce pravidlá pre študentov:
12, 
Študent môže bicykel odložiť počas vyučovania aj pri škole, ktorú navštevuje, no po skončení vyučovania ho musí odviezť späť na niektorý zo stojanov v meste. Bicykel nemôže zostať pri škole cez noc.
13, Študent musí okrem doplňujúcich pravidiel pre študenta dodržovať všetky pravidlá od bodu č. 1 až po bod č. 13.

Vrátiť sa späť na stránku registrácie

Ako odomykať a zamykať bicykle:

Odomykanie:
1,
 Otvorte si aplikáciu Anboud a zapnite si Bluetooth. Ak ste sa do aplikácie už zaregistrovali, mali by ste byť automaticky prihlásení, ak nie ste, tak sa aj prihláste. Potom nechajte mobil v blízkosti (1-2m) bicykla, ktorý si chcete odomknúť a aplikáciu nechajte zapnutú.
2, Kovovú časť kladky v tvare „U“ zatlačte smerom ku kladke, akoby ste ju zamykali, kladku môžete totižto odomykať iba ak je táto odomykateľná kovová časť správne zatlačená.
3, Na spodnej časti kladky nahmatajte otvor na palec, poriadne stlačte gombík v strede otvoru a čakajte na zvuk „cvaknutia“ z kladky (mal by prísť do 5 sekúnd).
4, Hneď ako začujete jemné cvaknutie v kladke, zatiahnite za kovovú časť kladky(„U“) smerom dole, aby ste ju vytiahli a odomkli tak bicykel. (ak sa Vám to nepodarilo, nižšie si prečítajte čo robiť, ak sa kladka nedá odomknúť)
5, Vytiahnite lanko, ktorým bol bicykel ukotvený k stojanu, jedno „očko“ lanka prevlečte cez otvor v tvare trojuholníka na spodnej časti rámu bicykla a potom uchyťte na kovový háčik, ktorý sa nachádza na pravej časti nosiča. Druhé „očko“ lanka uchyťte na kladku a kladku zamknite jednoduchým zacvaknutím kovovej časti smerom ku kladke.
6, Odvezte sa kam chcete a do 60-tich minút bicykel odložte na niektorý zo stojanov určených pre zdieľané bicykle.
Ako správne odomknúť bicykel

Zamykanie:
1, Otvorte si aplikáciu Anboud a zapnite si Bluetooth. Ak ste sa do aplikácie už zaregistrovali, mali by ste byť automaticky prihlásení, ak nie ste, tak sa aj prihláste. Potom nechajte mobil v blízkosti (1-2m) bicykla, ktorý si chcete odomknúť a aplikáciu nechajte zapnutú.
2, 
Kovovú časť kladky v tvare „U“ zatlačte smerom ku kladke, akoby ste ju zamykali, kladku môžete totižto odomykať iba ak je táto odomykateľná kovová časť správne zatlačená.
3, 
Na spodnej časti kladky nahmatajte otvor na palec, poriadne stlačte gombík v strede otvoru a čakajte na zvuk „cvaknutia“ z kladky (mal by prísť do 5 sekúnd).
4, 
Hneď ako začujete jemné cvaknutie v kladke, zatiahnite za kovovú časť kladky(„U“) smerom dole, aby ste ju vytiahli a odomkli tak bicykel. (ak sa Vám to nepodarilo, nižšie si prečítajte čo robiť, ak sa kladka nedá odomknúť)
5, Odoberte lanko, ktoré ste mali uchytené na kladke a háčiku.
6, Prevlečte jedno „očko“ lanka cez druhé okolo stojana tak, aby bolo lanko uchytené pevne na tyči stojana. Potom to „očko“ prevlečte cez otvor na ráme bicykla v tvare trojuholníka nad kladkou, potom cez predné koleso, následne ho uchyťte na kladke a kladku zamknite jednoduchým zacvaknutím kovovej časti smerom ku kladke.
Ako správne zamknúť bicykel

Kladka sa nedá odomknúť ?
Ak ste postupovali podľa návodu vyššie a kladka sa Vám nedá odomknúť, tak nasledujte tieto kroky:
 – skúste na mobile reštartovať Bluetooth, i aplikáciu (vypnite ju tak, aby nebežala ani na pozadí) a postupujte znova od začiatku návodu
stále nejde ? – skúste ešte raz reštartovať Bluetooth, i aplikáciu, prípadne počkať minútu, dve, a zopakovať postup, ak sa Vám kladku nepodarí odomknúť aj tak, tak skúste odomknúť iný bicykel a potom nás kontaktujte na zdielanebicykle@activespis.eu alebo na tel. čísle +421 948 266 280 (od 8:00 do 18:00)

Časté chyby pri odomykaní kladky:
Dlhé držanie gombíka na kladke – gombík na kladke stačí stlačiť raz a poriadne, netreba ho držať dlho. Potom treba počkať cca 10 sekúnd a ak sa náhodou nepodarí kladku odomknúť tak opakovať postup a držať sa inštrukcií pod nadpisom „Kladka sa nedá odomnknúť?“

Vrátiť sa späť na stránku registrácie

Prevádzkovateľom služby zdieľaných bicyklov v meste Stará Ľubovňa je JVR Enterprise s.r.o., Sládkovičova 378/5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 51212382, DIČ: 2120636177, www.jvr.sk.