Pravidlá využívania zdieľaných bicyklov v meste Stará Ľubovňa:

1, Registrovať sa môže iba osoba ktorá dovŕšila vek 15 rokov najneskôr ku dňu registrácie.
2, Registrácia platí iba pre jednú osobu a je neprenosná.
3, Zdieľané bicykle v meste Stará Ľubovňa môže využívať iba registrovaný užívateľ.
4, Užívateľ je od odomknutia bicykla až po následné uzamknutie bicykla na ďalšom stojane plne zodpovedný za škodu, ktorá počas doby, kedy bicykel využíval, vznikla. (nerátajúc malé škody ako je defekt, vybitie batérií, vypálenie žiarovky a pod.)
5, Užívateľ je povinný riadne uzamknúť bicykel podľa návodu, ktorý nájde na stránke http://activespis.eu/.
6, Užívateľ je pred využitím bicykla povinný skontrolovať jeho stav a upovedomiť správcu bicyklov, ak nájde bicykel na stojane poškodený.
7, Užívateľ sa môže prevážať na bicykli iba v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, teda nemôže ísť ani na cyklotrasy v okolí mesta. Bicykle sú na prepravu po meste, nie mimo mesta.
8, Užívateľ môže bicykel používať nepretržite iba 60 minút, potom ho musí vrátiť na niektorý stojan určený pre zdieľané bicykle.
9, Užívateľ musí s bicyklami zaobchádzať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.
10, Užívateľ využíva bicykle na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stav bicyklov.
11, Užívateľ je pred registráciou povinný prečítať si pravidlá využívania zdieľaných bicyklov v meste Stará Ľubovňa a dodržiavať ich. V prípade, že ich poruší bude napomenutý a po opakovanom napomenutí aj vylúčený z užívania tejto služby bez nároku na vrátenie registračného poplatku.

Návod na odomykanie a zamykanie bicykla

Odomykanie:

1, Skontroluješ, či je bicykel, ktorý si chceš požičať, v poriadku (prípadné vady nám oznámiš)
2,
Otvoríš aplikáciu ACTIVE SPIŠ a ak nie si prihlásený, tak sa prihlásiš
3, Aplikácia automaticky nájde bicykle v okolí (musíš mať zapnutý bluetooth)
4, Vyberieš si bicykel, a kliknutím na jeho názov sa naň pripojíš (napr. Bicykel 5)
5, Počkáš, kým sa naň aplikácia pripojí a odomkneš ho stlačením tlačila ODOMKNÚŤ
6, Odmotáš kovové lanko zo stojana
7, Uchytíš jeden koniec lanka na háčik, ktorý je na pravej strane nosiča tesne za sedačkou
8, Obmotáš lanko okolo sedačky tak, aby ti nevadilo pri jazde
9, Druhý koniec lanka uchytíš takisto na háčik, tak, aby ti počas jazdy lanko nevypadlo
10, Na bicykli ideš kam potrebuješ a do 60-tich minút ho vrátiš na niektorý zo stojanov

Zamykanie:

1, Zastavíš s bicyklom pri stojane určenom na odkladanie zdieľaných bicyklov
2, Odmotáš lanko z háčika a od sedačky
3, Prevlečieš lanko okolo stojanu, tak, aby držalo pevne a aby si mal jeden koniec lanka v ruke
4, Pridržíš „oko“ lanka pri otvore zámku, ktorý je na zadnom kolese pod sedačkou, tak, aby cezeň prešla tyč zámku pri zatváraní a skontroluješ, či mu v ceste nezavadzia koleso
5, Dlho podržíš a pustíš tlačidlo zámku, ktoré je na pravej strane zámku pod sedačkou (POZOR! Po pustení tlačidla nesmieš s bicyklom ani trochu hýbať, až kým sa zámok úplne nezastrčí, ináč sa zámok nezatvorí a musíš tlačidlo podržať znova)
6, Skontroluješ, či je bicykel upevnený správne a či sa bicykel pri jazde nepoškodil (ak áno, oznámiš nám to)
Pozn.: Ak ti zámok pri narazí na nejaký pevný bod a nejde zamknúť, je treba sa naň znova pripojiť pomocou aplikácie, odomknúť ho a následne zamknúť cez aplikáciu alebo stlačením tlačidla.

Videonávod bude dostupný už onedlho. V prípade akýchkoľvek problémov pri odomykaní alebo zamykaní bicyklov nás nevádahj kontaktovať na zdielanebicykle@activespis.eu alebo na tel. čísle +421 948 266 280.

Aplikácia pre iOS bude dostupná už onedlho.

Prevádzkovateľom služby zdieľaných bicyklov v meste Stará Ľubovňa je JVR Enterprise s.r.o., Sládkovičova 378/5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 51212382, DIČ: 2120636177, www.jvr.sk.